Recent Posts

StoreFront installasjon og konfigurasjon – del 2 konfigurasjon

Konfigurasjon Hvis dette er en ny installasjon av StoreFront, gjør følgende: I PowerShell, kjør Set-ExecutionPolicy Unrestricted.  Management konsollet bør starte automatisk. Hvis ikke, start Citrix StoreFront fra Start Menu.       3. I midten på konsollet, klikk Create a new deployment.                   4. I …

Read More »

StoreFront installasjon og konfigurasjon – del 1 Installasjon/oppgradering

Denne guiden baserer seg på XenApp 7.6/7.7 Vi går igjennom følgende temaer: Installasjon/oppgradering StoreFront 3.0.1 Konfigurasjon Legg til den andre StoreFront Serveren Endre navnet på Store HOSTS File SSL Certificate Delivery Controllers – SSL Endre Base URL Authentication konfigurasjon Citrix Online Integration Aktiver Receiver for HTML5 Receiver for Web Timeout Receiver for …

Read More »

Tillat administratorer å logge seg på Netscaler med Active Directory-legitimasjon

Nsroot kontoen har fulle rettigheter, og bør ikke gis til noen. Det er en måte å gi dine NetScaler administratorer ulike tilgangstypene til administrasjonsgrensesnittet. I dette innlegget vil vi dekke bruken av «Radius» eller «LDAP» godkjenning. Scenariet er i utgangspunktet det samme, uavhengig av hvilken autentiseringsmetode du velger. Start med å …

Read More »