Kode

Azure CLI: Slett alle ressurser i en ressurs gruppe 

Du kan komme opp i en situasjon hvor det er ønskelig å slette alle ressurser i en bestemt Azure ressurs gruppe, men du ikke ønsker å slette ressursgruppen. Jada, det kan være enklere å slette hele ressursgruppen, men på dette tidspunktet er det ikke et alternativ. Du kan bruke kommandoene az resource list og az resource delete sammen for å få en liste over alle ressursene i ressursgruppen og deretter slette dem én etter én.
Her er et enkelt sett med bash-kommandoer som bruker Azure CLI for å hente listen over ressurser i ressursgruppen, og deretter gå gjennom listen for å slette dem én etter én.

resources="$(az resource list --resource-group "myResourceGroup" | grep id | awk -F \" '{print $4}')"

for id in $resources; do
    az resource delete --resource-group "myResourceGroup" --ids "$id" --verbose
done

Det er verdt å merke seg at dette ikke vil slette ressursene i noen bestemt rekkefølge. Så hvis du trenger å koble fra disker, eller slette visse ressurser først, må du kanskje bare kjøre dette skriptet flere ganger til alle ressursene du vil slette er slettet.
Du kan også bruke –query alternativet med kommandoen az resource list for å filtrere ned listen over ressurser som skal slettes ytterligere hvis du trenger det. Dette bidrar til å være mer presis med hensyn til hvilke ressurser som blir slettet for de tilfellene der du lettere ønsker å slette flere ressurser fra én enkelt ressursgruppe, men ikke alle på dette tidspunktet.

Similar Posts